top of page
Female Swimmer
Swimmer

VOKSENSVØM 

Voksensvøm trener tirsdag og torsdag fra 2000-2100. Det er alltid en trener tilstede, så her kan du enten trene på egenhånd, med veiledning eller få opplæring i forskjellige teknikker. 

Swimming Pool

UNGDOMSPARTI

Ungdomspartiet trener tirsdag og torsdag fra 2000-2100, det er perfekt for de som ikke lenger ønsker og konkurrere, og kun vil trene eller for den ungdommen som ønsker og lære å svømme.

bottom of page